aviz cabinet medical

Obținere autorizație și aviz de funcționare Cabinet Medical

Pentru a putea desfășura activitate medicală și anumite proceduri medicale de
înfrumusețare sau cosmetice, îmi sunt necesare avize și autorizații de funcționare?

Desfășurarea activității medicale în deomeniul privat de către medici, impune în sarcina
acestora, obținerea avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege, idiferent de forma de exercitare a
profesiei sau de specialitatea sau gradul profesional pe care acestia îl dețin.

Astfel, un medic poate alege ca și formă de organziare a profesiei: CMI –Cabinet
Medical Individual, SRL-Societate cu Răspundere Limitată, ONG-Asociație sau Fundație.

De asemenea, specialitatea medicului dictează și specialitățile Cabinetului sau a
Clinicii Medicale respective, impunand anumite obligativități atat în privința obiectului de
activitate, cat și a calității asociaților și a administratorului.

Pentru a asigura calitatea actului profesional și a-și putea desfășura activitatea medicală,
toate cabinetele și clinicile medicale trebuie să îndeplinească cumulativ anumite standarde și
criterii, impuse de către legislația în vigoare.

De menționat, că și în privința clinicilor de înfrumusețare în care se realizează
proceduri estetice sau a saloanelor de înfrmusețare, este necesară parcurgerea procedurii ce
presupune obținerea avizului de funcționare de la DSP.

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE CABINETE MEDICALE

 1. Memoriul tehnic;
 2. Plan de situatie cu incadrarea in zona;
 3. Schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate;
 4. Hotararea judecatoreasca de infiintare ( certificat de inmatriculare, certificat constatator, rezolutie );
 5. Declaratia privind detinerea legala a spatiului;
 6. Certificat de avizare cabinet – Colegiul Medicilor;
 7. Fisa de aptitudine – Medicina muncii – atat pentru  medic cat si pentru asistent;
 8. Contract de prestari servicii colectare, transport, procesare si eliminare finala a deseurilor medicale periculoase;
 9. Certificat de membru –Colegiul medicilor – vizat pe anul in curs;
 10. Asigurare de raspundere civila profesionala – atat pentru medic  cat si pentru asistenti;
 11. Certificat de membru – Ordinul asistentilor – pentru asistent – vizat pe anul in curs.
 12. Lista cu dotarea minima obligatorie  pentru infiintarea cabinetelor medicale , in functie de specialitatea fiecaruia (Ord. nr. 153/26.02.2003);
 13. Contract de service pentru aparatura medicala din dotare sau certificate de garantie in termen;
 14. Taxa – (variaza in functie de complexitate) .

Citeste si: cat dureaza infiintarea unui cabinet medical

Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon:  0724.031.441