Avocat stergere cazier fiscal

avocat stergere cazier fiscal

Avocat ştergere cazier fiscal – Cazierul fiscal este  un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile în vigoare.

De altfel, cazierul fiscal este utilizat în scopul accesului la informații care privesc modalitatea în care contribuabilii au respectat legislația fiscală, contabilă, dar și regulile privind disciplina financiară, conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

Puteti vizita si: avocat pt infintare firma (SRL, S.A) in Bucurestiavocat in drept civil din Bucuresti

Acesta se utilizează pentru a preveni și a combate evaziuni fiscale, dar și pentru a eficientiza de către organele fiscale  procesul de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri la bugetul general consolidat datorate de către contribuabili.

avocat stergere cazier fiscal
avocat stergere cazier fiscal

Avocat ştergere cazier fiscal – Înscrierea faptelor în cazierul fiscal

 

Cazierul fiscal cuprinde, așa cum am menționat anterior, informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.

Puteti vizita si: avocat divort Bucuresti sau onorariu avocat Bucuresti.

Însă, de la această regulă, faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal al persoanelor juridice, persoanelor fizice sau al entităților fără personalitate juridică. Astfel, în cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale, precum:

 • atragerea răspunderii solidare cu debitorul;
 • atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului;
 • inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului;
 • Înscrierea informațiilor în cazierul fiscal se face de către organul fiscal competent pe baza documentelor rămase definitive potrivit legislației în vigoare.
avocat stergere cazier fiscal
avocat stergere cazier fiscal

Avocat ştergere cazier fiscal  – Scoaterea din evidență a contribuabililor

 

Conform reglementarilor intrate în vigoare, s-au adus anumite modificări în ceea ce priveşte ştergerea cazierului fiscal, modificări care ţin de următoarele aspecte pe care le vom menţiona:

 • faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;
 • a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească;
 • faptele sunt sancționate ca infracțiuni și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei;
 • faptele sunt sancționate conform legii penale cu amendă sau avertisment și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal;
 • faptele sunt sancționate contravențional într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale;
 • faptele sunt sancționate contravențional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile;
 • au fost stinse creanțele administrate de ANAF datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare;
 • contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat;
 • persoana nu mai deține calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate;
 • decesul, respectiv radierea contribuabilului.

Însă, pentru a putea facilita acest lucru veţi avea nevoie de ajutorul unui avocat specializat care să se ocupe de întreaga procedură, astfel încât să nu existe impedimente în realizarea acestui proces. Pentru detalii suplimentare accesaţi site-ul avocatului Andreea Vasile şi a consilierului juridic Giorgiana Vasile.

 

avocat stergere cazier fiscal
avocat stergere cazier fiscal

 

Ne puteti gasi pe internet cu urmatoarele cuvinte cheie: “stergere cazier fiscal”, “stergere cazier fiscal persoane juridice”, “cerere stergere cazier fiscal”, “cerere stergere cazier”, “stergere cazier judiciar lege”, “stergere din cazier fiscal”, “stergere fapte cazier fiscal”.